Aktualności

Plac Solidarności w Gdańsku

05.10.2023

Plac Solidarności w Gdańsku to ważne miejsce historyczne, które odgrywało kluczową rolę w ruchu Solidarność i transformacji politycznej w Polsce. To miejsce symboliczne, gdzie w sierpniu 1980 roku wybuchły protesty stoczniowców, prowadzące do podpisania Porozumień Sierpniowych. Plac Solidarności jest teraz centrum upamiętnienia tamtych wydarzeń, z pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz Muzeum Solidarności, które prezentuje historię ruchu Solidarność i walki o wolność. To również centralny punkt miasta Gdańska, otoczony restauracjami, kawiarniami i sklepami, co przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców chcących poznawać historię i kulturę tego miejsca.