Polityka prywatności

Polityka Prywatności MERSI TRANSPORT
MERSIPL Sp. z o.o. prezentująca się pod nazwą MERSI TRANSPORT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta www.mersitransport.pl i użytkownika strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://mersitransport.pl .
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: MERSI TRANSPORT nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swojego serwisu.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj naszej strony.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu należącego do MERSI TRANSPORT możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, numer telefonu i adres e-mail.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania adresu e-mail, wypełnienie pola jest obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.
Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby udzielić odpowiedzi na wysłaną wiadomość poprzez formularz. Imię pozwala MERSI TRANSPORT zwracać się do Ciebie po imieniu.

Zamawianie usług
Zamawianie usług przez MERSI TRANSPORT wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.
Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości
MERSI TRANSPORT zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości MERSI TRANSPORT rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego strony internetowej (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych MERSI TRANSPORT.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na stronie należącej do MERSI TRANSPORT przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum, Blogu itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. MERSI TRANSPORT nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji.
Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary strony internetowej należącej do MERSI TRANSPORT mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszej strony internetowej.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i materiałach należących do MERSI TRANSPORT.
W przypadku pytań proszę pisać na adres: turystyka@mersitransport.pl

Ochrona Danych Osobowych RODO
Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych, poniżej przedstawiamy niezbędne informacje, z których dowiedzą się Państwo, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie mają Państwo związane z tym prawa.

Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz. 922) a po 25 maja 2018 r. w oparciu o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest MERSIPL Sp. z o.o., Stojadła, ul. Kołbielska 55, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy).
3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane to okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących MERSIPL Sp. z o.o., Stojadła, ul. Kołbielska 55, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
6. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zamówienia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przechowywane będą do czasu jej odwołania.
8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje Państwu możliwość skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Z poważaniem,
MERSIPL Sp. z o.o., Stojadła, ul. Kołbielska 55, 05-300 Mińsk Mazowiecki